ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.Α.Φ.Φ.Ε.
ΤΘ Δ6217  Θέρμη, Θεσσαλονίκης 
info@eaffe.org- Πρόεδρος Παππαδόπουλος Μιχάλης
-Αντιπρόεδρος Μωραίτης Μιχάλης
-Γραμματέας Μαλλίνη Ειρήνη
-Ταμίας Γκουδίνογλου Στέλλα
-Εφορος Μελών Μπαγκατζούνης Παναγιώτης
-Μέλος Σουλιόπουλος Γεώργιος
-Μέλος Κομπόγιαννός Χρήστος


home