Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος

Association of Medicinal and Aromatic Plants of Greece (ΑMΑPs of Greece)

Newsletter - Follow by Email

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΝΩΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΦΦΕ                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητά μέλη

Σας καλούμε στην τακτική Γενική Συνέλευση στις 04/02/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 στην έδρα μας, αίθουσα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Απολογισμός πεπραγμένων
2. Οργάνωση Φεστιβάλ αρωματικών φαρμακευτικών φυτών 2017
4. Νέα μέλη, εγγραφές – διαγραφές

Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της πίτας και ένας μικρός μπουφές.


Ο Πρόεδρος
Μιχάλης ΠαπαδόπουλοςΕτήσια Γενική Συνέλευση ΕΑΦΦΕ - 04/02/2017

Στις 28/11/2016 ο ΕΦΕΤ αποφάσισε την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για τα Αρωματικά Φυτά και Μπαχαρικά στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής codex Alimentarius με έργο την διαμόρφωση των εθνικών θέσεων πάνω στα Αρωματικά φυτά και τα μπαχαρικά.

Η ομάδα οποία αποτελείται απο 14 μέλη και η ΕΑΦΦΕ εκπροσωπείται πλέον απο την Δρ Αργυροπούλου Αικατερίνη της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών (Επίτιμο μέλος Εαφφε) με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΦΦΕ κο Μωραίτη Ιωάννη.

Πρόκειται για συνέχεια δράσης, για την οποία εργάστηκαν απο το 2013 η τότε πρόεδρος Κα Γρηγοριάδου Κατερίνα μαζί με τον κο Σαρακατσιάνο Ιωαννη επάνω στο πρότυπο της ρίγανης.και του θυμαριού.Ο ρόλος του codex alimentarius

«Ο στόχος του codex alimentarius είναι, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει, να εναρμονίσει και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμµές και συστάσεις, σχετικά µε τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα, τα είδη διατροφής, τα πρόσθετα τροφίµων, τους ρυπαντές, τις ζωοτροφές, τα κτηνιατρικά φάρµακα και τα παρασιτοκτόνα, συµπεριλαµβανοµένων της σήμανσης και των μεθόδων ανάλυσης και δειγματοληψίας, των κωδίκων δεοντολογίας και καλής γεωργικής πρακτικής, καθώς και των κατευθυντήριων γραµµών για την ορθή υγιεινή πρακτική, µε στόχο την προστασία της υγείας του καταναλωτή και τη διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο διεθνές εµπόριο»

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τα Αρωματικά Φυτά και Μπαχαρικά στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής codex Alimentarius απο τον ΕΦΕΤΣτη συγκρότηση ομάδας εργασίας με 19 μέλη προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για μία Ομάδα με 19 μέλη, έργο της οποία θα είναι η σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για ΑΦΦ. 


Η ΕΑΦΦΕ εκπροσωπείτε απο τον πρόεδρο, κο Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Η απόφαση συγκρότησης της Ομάδας Εργασίας.pdf

Την Παρασκευή 15/07/2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η 1η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας σχετικά με τον προγραμματισμό δράσεων για την καλλιέργεια και προώθηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ), σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελου Αποστόλου.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας επιχείρησαν σε πρώτη φάση να καταγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση, τα τυχόν προβλήματα που απορρέουν από παραγωγικές, χρηματοδοτικές και εμπορικές δυσλειτουργίες καθώς και τις προοπτικές των καλλιεργειών των ΑΦΦ.

Η 2η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2016.

Ο κ. Αποστόλου επεσήμανε το μεγάλο ενδιαφέρον του Υπουργείου για την στρατηγική της ανάπτυξης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ), στην κατεύθυνση της εκπόνησης κλαδικών σχεδίων ανάπτυξης για ειδικά προϊόντα της αγροτικής παραγωγής στα οποία η χώρα μας έχει μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ζήτησε επίσης από τα μέλη της Ομάδας, η οποία απαρτίζεται από Υπηρεσιακούς υπαλλήλους, Ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστημιακούς, Παραγωγούς και εκπροσώπους ιδιωτικών και συλλογικών φορέων μεταποίησης και εμπορίας, να διερευνήσουν όλες τις επιστημονικές δυνατότητες και τα διαθέσιμα εργαλεία, προκειμένου οι Έλληνες παραγωγοί χρησιμοποιώντας ορθές γεωργικές πρακτικές, από το χωράφι έως το τελικό μεταποιημένο προϊόν, να καλύψουν την αυξανομένη εγχώρια και διεθνή ζήτηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας προχώρησαν στην καταγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας, τις ελλείψεις και τα προβλήματα που απορρέουν από δυσλειτουργίες στην παραγωγή και την εμπορία καθώς και τις προοπτικές της καλλιέργειας των ΑΦΦ. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας.

Στη συνεδρίαση τονίστηκαν ταυτόχρονα, η αναγκαιότητα για προστασία, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας με έμφαση στα ΑΦΦ της χώρας, οι κίνδυνοι οι οποίοι απειλούν την ποικιλότητα την φυτών σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ελλάδα, η συλλογή τους με ληστρικό τρόπο απευθείας από τη φύση και η εμπορία τους χωρίς έλεγχο.

Τέλος, αποτυπωθήκαν τα οριστικά βήματα για ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και όπως δήλωσε ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας κ. Θανάσης Δημάκης, στόχος της είναι η παράδοση του το αργότερο ως τα τέλη Νοέμβρη, προκειμένου να είναι εφικτό να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και δράσεις του ΕΣΠΑ.Σύσταση και συγκρότηση οµάδας εργασίας για τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά - ΥΠΑΑΤ/ΕΛΓΟ

previous