Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος

Association of Medicinal and Aromatic Plants of Greece (ΑMΑPs of Greece)

Newsletter - Follow by Email

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερίδα για τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά - Αθήνα 9/12/2017


ΕΝΩΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΦΦΕ                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητά μέλη

Σας καλούμε στην τακτική Γενική Συνέλευση στις 04/02/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 στην έδρα μας, αίθουσα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Απολογισμός πεπραγμένων
2. Οργάνωση Φεστιβάλ αρωματικών φαρμακευτικών φυτών 2017
4. Νέα μέλη, εγγραφές – διαγραφές

Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της πίτας και ένας μικρός μπουφές.


Ο Πρόεδρος
Μιχάλης ΠαπαδόπουλοςΕτήσια Γενική Συνέλευση ΕΑΦΦΕ - 04/02/2017

Στις 28/11/2016 ο ΕΦΕΤ αποφάσισε την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας για τα Αρωματικά Φυτά και Μπαχαρικά στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής codex Alimentarius με έργο την διαμόρφωση των εθνικών θέσεων πάνω στα Αρωματικά φυτά και τα μπαχαρικά.

Η ομάδα οποία αποτελείται απο 14 μέλη και η ΕΑΦΦΕ εκπροσωπείται πλέον απο την Δρ Αργυροπούλου Αικατερίνη της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών (Επίτιμο μέλος Εαφφε) με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΦΦΕ κο Μωραίτη Ιωάννη.

Πρόκειται για συνέχεια δράσης, για την οποία εργάστηκαν απο το 2013 η τότε πρόεδρος Κα Γρηγοριάδου Κατερίνα μαζί με τον κο Σαρακατσιάνο Ιωαννη επάνω στο πρότυπο της ρίγανης.και του θυμαριού.Ο ρόλος του codex alimentarius

«Ο στόχος του codex alimentarius είναι, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει, να εναρμονίσει και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμµές και συστάσεις, σχετικά µε τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα, τα είδη διατροφής, τα πρόσθετα τροφίµων, τους ρυπαντές, τις ζωοτροφές, τα κτηνιατρικά φάρµακα και τα παρασιτοκτόνα, συµπεριλαµβανοµένων της σήμανσης και των μεθόδων ανάλυσης και δειγματοληψίας, των κωδίκων δεοντολογίας και καλής γεωργικής πρακτικής, καθώς και των κατευθυντήριων γραµµών για την ορθή υγιεινή πρακτική, µε στόχο την προστασία της υγείας του καταναλωτή και τη διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο διεθνές εµπόριο»

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τα Αρωματικά Φυτά και Μπαχαρικά στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής codex Alimentarius απο τον ΕΦΕΤ

previous