ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


Οι μέχρι τώρα πόροι της ΕΑΦΦΕ είναι ίδια κεφάλαια, από το εταιρικό κεφάλαιο και τις ετήσιες συνδρομές των μελών. Όλα τα μέλη της ΕΑΦΦΕ συμμετέχουν ισότιμα.

Εταιρικό κεφάλαιο: 300€
Ετήσια συνδρομή: 100€
home