ΓΙΑΤΙ ΕΑΦΦΕ


Γιατί ως Μέλη της ΕΑΦΦΕ μπορούμε όλοι μαζί:

· να συμμετέχουμε σε κλαδικές διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις, συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, διαλέξεις και λοιπές εκδηλώσεις

· να έχουμε πρόσβαση σε έντυπα, βιβλία, περιοδικά ηλεκτρονικής ή/ και έντυπης μορφής

· να εκπονήσουμε κλαδικές μελέτες και έρευνα αγοράς για τα μέλη της

· να δημιουργήσουμε βάση δεδομένων των μελών (ή μη) της

· να συλλέξουμε και να διαδώσουμε πληροφορίες στα Μέλη από πηγές εντός και εκτός Ελλάδας.

· να συμβάλλουμε συμβολή στην δημιουργία εθνικού καταλόγου ποικιλιών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών ώστε να εξασφαλίστεί η προμήθεια κατάλληλου ή / και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

· να οργανώσουμε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, να συντονίσουμε προγραμμάτα ώστε να υπάρξει επαγγελματική κατάρτιση στην καλλιέργεια και μεταποίηση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

· να καταθέσουμε φακέλους στους αρμόδιους φορείς για την αναγνώριση επωνύμων προϊόντων ποιότητας.

· να συνδέσουμε σύνδεση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών με άλλους τομείς της οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός.

· να δημιουργήσουμε κοινό εμπορικό σήμα για όλα τα μέλη της Ένωσης.

· να αποτυπώσουμε σε χάρτη τις περιοχές καλλιεργειας και προϊόντων Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

· να εκπροσωπηθούμε σε τοπικές, περιφερειακές, Εθνικές και υπερεθνικές δομές.

· να αναπτύξουμε και η να υποστηρίξουμε πειραματικές / ερευνητικές καλλιέργειες και να συνδέσουμε τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά με την μεταποίηση για την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.

· να συμβάλλουμε στη δημιουργία επιδεικτικών / βοτανικών κήπων, σε όλη την Ελλάδα, της Ελληνικής χλωρίδας, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

· να δημιουργήσουμε ή/και να αξιοποιήσουμε υπάρχοντα εργαλεία marketing για τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά.
home