ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Η Ένωση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδας είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις 10 Ιουλίου του 2013 με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Σκοπός της ΕΑΦΦΕ είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των Ελληνικών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, η προώθηση της έρευνας, παραγωγής, διάθεσης και χρήσης τους.

Στόχοι της ΕΑΦΦΕ:

· Η προώθηση της παραγωγής και εμπορίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

· Η συμβολή στην χάραξη Εθνικής πολιτικής για τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά.

· Η ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και ενότητας των μελών της Ένωσης, σε όλη της Ελλάδα μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών.

· Η προώθηση του αρωματοτουρισμού στην Ελλάδα

· Η δημιουργία επωνύμων – πιστοποιημένων προϊόντων, όπως ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης κλπ.

· Η σύνδεση, συνέργια και συνεργασία με επιστημονικά – ερευνητικά κέντρα, επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις, φορείς κλπ, για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

· Η ανάδειξη και αξιοποίηση της Ελληνικής αρωματικής χλωρίδας σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η προώθηση της ιδέας και η ενεργή συμμετοχή για την προστασία των αυτοφυών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών από την ανεξέλεγκτη και παράνομη συλλογή και χρησιμοποίηση του αυτοφυούς γενετικού υλικού σε ξένες χώρες.

· Η Ένωση κάτω από την ίδια στέγη όλων των παραγωγικών τάξεων που ασχολούνται με την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.


home