Δελτίο Τύπου απο την ενημερωτική εκδήλωση των Μελών στη Θεσσαλονίκη 25/10/2016

Μια ξεχωριστή ενημερωτική εκδήλωση για τον κλάδο των Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών της Ελλάδας σε ότι αφορά τα αποστακτήρια πραγματοποιήθηκε για τα Μέλη της ΕΑΦΦΕ στην πόλη της Θεσσαλονίκης την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016.

Η Εκδήλωση με Ομιλητή τον κ. Ιωάννη Σαρακατσιάνο (Στρ. Κτηνίατρος, Χημικός) - μέλος της ΕΑΦΦΕ, είχε ως βασικό θέμα τις απαιτήσεις που απορρέουν απο την εφαρμογή του Κανονισμού REACH (1907/2006).

Πιο συγκεκριμένα έγινε σύντομη παρουσίαση του κανονισμού με έμφαση στις υποχρεώσεις καταχώρισης ουσιών στον τομέα παραγωγής αιθερίων ελαίων. Έγινε αναφορά στην προσέγγιση σύνταξης των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας, την υποχρέωση καταχώρισης ουσιών για παραγωγές μεγαλύτερες απο 1 τόνο ανά έτος, τα βήματα για την υποβολή ενός φακέλου καταχώρησης, τους χρονικούς περιορισμούς, τη χρήση του ιστοτόπου της ECHA, τη λειτουργία των ΦΑΠΟ (Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών ανά Ουσία) και του γραφείου στήριξης (HELPDESK)  της χώρας μας.

Μετά το τέλος της ομιλίας ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρεσκόμενων μελών, απαντήθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα, επιλύθηκαν απορίες και ελήφθησαν αποφάσεις για μελλοντικές ενέργειες με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με τον Κανονισμό REACH μέσα στα στενά πλέον χρονικά περιθώρια που απομένουν.Next previous home