Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΦΦΕ (06/02/2016)Στις 06 Φεβρουαρίου 2016 συνεδρίασε το νέο ΔΣ της ΕΑΦΦΕ.
Στην συνεδρίαση μοιράστηκαν οι αρμοδιότητες στα νέα μέλη του ΔΣ, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την οργάνωση, τον προγραμματισμό δράσεων και τις περεταίρω ενέργειες της ΕΑΦΦΕ. 


Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή-παρέμβαση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Αποστόλου στην οποία ζητείτε να γίνει 'Ενταξη των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών στην ΠΕ πολυετών Δενδρωδών Εκτάσεων' σε αντίθεση με την ένταξη τους στις αρόσιμες.  Οι θεσμικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε θέματα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.'
Next previous home